China

Chicago Booth Alumni Club

Chicago Booth

Network, learn, socialize, and stay connected with Chicago Booth alumni in your area.

About Us

Club Leadership

Beijing Chapter

Co-Presidents
Ying Wang, ’06 

Wei Sun, '11

Vice Presidents
Xiaomin Wu, '10
Rebecca Chen, ’16 (AXP-15)

Committee Members
Liqing Pan, AM ’07, ’14
Crane Han, ’06
Wei Xu, '14 
Jie Teng, ’13
Nan Yapeng, ’15 (XP-84)

 We would like to acknowledge the past contributions of our Beijing alumni club committee members: Joseph Zhou, '10, Mindy Zhang, ’13, Anthony Bi, '00, Jason Yang, ’10, Xiaomin Wu, ’10.

Shanghai Chapter

President
Cindy Zhao, ’02

Vice President
Tao Li, ’08

Treasurers
Alice Xu, ’17
Bryan Zhang, ’18

Communication
Chenao Yu, ’14

Committee Members
Lily(Lielei) Hu, ’18 (AXP-17)
Stella Zhou, ’18 (AXP-17)
Guan Wang, ’17 (AXP-16)

 

Advisory Board

JP Gan, ’99
Frank Li, ’00
Li Ren, ’02
Warren Wang, ’01

Chicago Booth Alumni Club of China Board of Governors


Anthony J. Bi, ’00
Dave L. Chenn, ’00 
J.P. Gan, ’99 
O.F. Warren Law, ’88 
Frank Li, ’00 
Shaolin Liu, ’12 (AXP-11) 
Sue S. Luh, ’01 
Steve X. Sun, ’97 
Wei Sun, ’11 
Ying Wang, ’06 
Cindy F. Zhao, ’02

We would like to acknowledge the past contributions of our Shanghai alumni club committee members:

Yu Chen, ’12, Cathy (Wensi) Huang, ’13, Hang Xu (Angela), ’15, Mindy Zhang, ’13, Lan Luo, ’11 (AXP-10), Leo Ma, ’13 (AXP-12), Dora Gu, '12, Mays Zhang, ’07, Bryant Eggett, ’13 (AXP-12), Sue Luh, ’01, Eugene Zhao, ’03 (XP-72), Ted Hornbein, '05 (AXP-4), Dave Eiken, ’05, Nick Lim, ’04, Ming Yang, ’03, Terry Li, ’05, Gus Adapon, ’03, Frank Li, ’00