China

Chicago Booth Alumni Club

Chicago Booth

Network, learn, socialize, and stay connected with Chicago Booth alumni in your area.

About Us

Club Leadership

Beijing Chapter

Ying Wang, '06 
Wei Sun, '11
Co-Presidents

Xiaomin Wu, '10
Vice President

Liqing Pan, AM '07, '14
Crane Han '06
Wei Xu, '14 
Jie Teng, ’13
Committee Members

We would like to acknowledge the past contributions of our Beijing alumni club committee members: Joseph Zhou, '10, Mindy Zhang, '13, Anthony Bi, '00, Jason Yang, '10, Xiaomin Wu, '10.

Shanghai Chapter

Cindy Zhao, '02
President

Lan Luo, '11 (AXP-10)
Treasurer 

Yu Chen, ‘12
Cathy (Wensi) Huang ‘13
Tao Li ’08
Hang Xu (Angela) ‘15
Mindy Zhang ’13
Committee Members

Advisory Board

JP Gan, ’99
Frank Li, ’00
Li Ren, ’02
Warren Wang, ’01

Chicago Booth Alumni Club of China Board of Governors


Anthony J. Bi, ’00
Dave L. Chenn, ’00 
J.P. Gan, ’99 
O.F. Warren Law, ’88 
Frank Li, ’00 
Shaolin Liu, ’12 (AXP-11) 
Sue S. Luh, ’01 
Steve X. Sun, ’97 
Wei Sun, ’11 
Ying Wang, ’06 
Cindy F. Zhao, ’02

We would like to acknowledge the past contributions of our Shanghai alumni club committee members:

Leo Ma, '13 (AXP-12), Dora Gu, '12, Mays Zhang, '07, Bryant Eggett, '13 (AXP-12), Sue Luh, '01, Eugene Zhao, '03 (XP-72), Ted Hornbein, '05 (AXP-4), Dave Eiken, '05, Nick Lim, '04, Ming Yang, '03, Terry Li, '05, Gus Adapon, '03, Frank Li, '00


Event Calendar
Jan
20

Beijing: Chinese New Year Party

View this event »

Jan
25

Chicago Booth Shanghai Annual Party 2018

View this event »

Jun
09

Back to Booth in Shanghai with Professor George Wu

View this event »